Bavaria – Power

New Bavaria Virtess Flybridge 420

40′ 8″ - 12.39m AU $807,000