Bavaria – Sailing Yachts

New Bavaria Cruiser 37

37′ 1″ - 11.30m AU $313,000

New Bavaria Vision 42

42′ - 12.80m AU $435,000

New Bavaria Vision 46

46′ - 14.02m AU $524,000