Sailing

Bavaria 50 Cruiser

Bavaria 50 Cruiser

50′ - 15.24m AU $279,000
Bavaria Cruiser 33

Bavaria Cruiser 33

34′ 11″ - 10.65m AU $129,000
Bavaria Cruiser 41s

New Bavaria Cruiser 41s

41′ - 12.49m AU $349,000
Bavaria Cruiser 51

New Bavaria Cruiser 51

51′ - 15.54m AU $550,000
Bavaria Cruiser 46

New Bavaria Cruiser 46

46′ 10″ - 14.27m AU $435,000
Bavaria Cruiser 41

New Bavaria Cruiser 41

40′ 6″ - 12.34m AU $343,000
Bavaria Cruiser 37

New Bavaria Cruiser 37

37′ 1″ - 11.30m AU $265,000
Carter 33

Carter 33 - SOLD

32′ 10″ - 10.00m AU $72,498
Bavaria Vision 42

New Bavaria Vision 42

42′ - 12.80m AU $367,000
Bavaria B/one

New Bavaria B/one

23′ 11″ - 7.28m AU $59,950
Bavaria Vision 46

New Bavaria Vision 46

46′ - 14.02m AU $427,000
Bavaria Cruiser 33

New Bavaria Cruiser 33

32′ 9″ - 9.99m AU $199,000