Sailing

New Bavaria Vision 42

42′ - 12.80m AU $367,000

New Bavaria B/one

23′ 11″ - 7.28m AU $59,950

New Bavaria Vision 46

46′ - 14.02m AU $427,000

Van De Stadt 57

57′ 1″ - 17.39m AU $199,950